"Podstawy księgowości" – kurs I stopnia

Program kursu:

 

  • Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości wynikających ze znowelizowanej ustawy  o rachunkowości
  • Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia
  • Zadania rachunkowości
  • Formy rachunkowości w zależności od rodzaju podmiotu
  • Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
  • Dowody księgowe i zakładowy plan kont

 

Kurs obejmuje 36 godzin dydaktycznych.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN.

 

Zobacz czy kurs "Podstawy księgowości" – kurs I stopnia jest wciąż aktualny…