EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Zobacz czy kurs EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA jest wciąż aktualny…

Adresaci: Zainteresowani nauczyciele.

Do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 o Państwowym Rato(…)

Zobacz czy kurs EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA jest wciąż aktualny…