Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji uczniów autystycznych

Zobacz czy kurs Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji uczniów autystycznych jest wciąż aktualny…

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

I EDUKACJA UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH

 

Uczestnicy

Kurs jest organizowany dla nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących
z dziećmi i młodzieżą autystyczną, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z nimi.


Uzyskane kwalifikacje

Kurs kwalifikacyjny daje uprawnienia do nauczania lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” zgo(…)

Zobacz czy kurs Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji uczniów autystycznych jest wciąż aktualny…