Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

INFORMACJE OGÓLNE:

Liczba godzin: 18h
Czas trwania kursu: 2 dni
Tryb kursu: zaoczny
Koszt: 650,00 zł

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu.

PROGRAM KURSU

1. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
a. poziom świadomości w sterowaniu wrażeniem
b. autoprezentacja społeczna, różnice kulturowe i analiza symbolicznych przekazów
c. techniki autoprezentacyjne

2. Komunikacja – werbalna, niewerbalna i symboliczna
a. komunikacja werbalna w różnych układach komunikacyjnych
b. komunikacja werbalna v(…)

Zobacz czy kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne jest wciąż aktualny…