"Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych"

Program kursu uwzględnia minimum programowe określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz.U. Nr 198/2004, poz. 2038).

 

1.Rola państwa w gospodarce
2.Zasady działalności przedsiębiorców
3.Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
4.Rynek kapitałowy w Polsce
5.Elementy prawa cywilnego
6.Spół(…)

Zobacz czy kurs "Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych" jest wciąż aktualny…