AutoCAD

Zobacz czy kurs AutoCAD jest wciąż aktualny…

Zapraszamy na kurs AutoCAD (30 h).
Zajęcia w dni robocze w godzinach popołudniowych.

Ramowy program szkolenia:
1. Interfejs programu AutoCAD
2. Tworzenie podstawowych obiektów
3. Edycja obiektów
4. Wymiarowanie
5. Warstwy
6. Tekst
7. Blok
8. Kreskowanie
9. Drukowanie
10. Rysunek izometryczny
11. Wprawki, teksty, bardziej zaawansowane przykłady

Zobacz czy kurs AutoCAD jest wciąż aktualny…