ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – Certyfikowany Kurs

Cel kursu: Kurs dedykowany jest wszystkim pracującym lub zainteresowanym pracą w obszarze tzw. miękkiego” HR. Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki metodom aktywnym zawartym w szkoleniu uczestnicy(…)

Zobacz czy kurs ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – Certyfikowany Kurs jest wciąż aktualny…

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – CERTYFIKOWANY KURS

Cel kursu: Kurs dedykowany jest wszystkim pracującym lub zainteresowanym pracą w obszarze tzw. miękkiego” HR. Przekrojowy charakter szkolenia pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich planowanie rozwoju pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych, ocena pracy, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.

Korzyści ze szkolenia: Dzięki metodom aktywnym zawartym w szkoleniu uczestnicy(…)

Zobacz czy kurs ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – CERTYFIKOWANY KURS jest wciąż aktualny…