Warsztat telemarketingowy dla branży farmaceutycznej

Zarys programu szkolenia.

 

1. KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA.

Znaczenie technik niewerbalnych dla skutecznego przekazu informacji, umiejętności „sprzedania siebie” w kontaktach biznesowych, okazywanie wiary w „produkt” i firmę.

Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców.

 

2. USTALANIE CELU ROZMOWY TELEFONICZNEJ.

 

3. STRUKTURA ROZMOWY TELEFONICZNEJ.

Omówienie struktury i jej wpływu na efektywność przeprowadzanych z klientami uzgodnień.

 

4. PRZYWITANIE KLIENTA PRZEZ TELEFON.

Jak(…)

Zobacz czy kurs Warsztat telemarketingowy dla branży farmaceutycznej jest wciąż aktualny…