Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – przygotowanie do egzaminu państwowego

Program kursu jest ściśle dostosowany do wymogów Ministerstwa Finansów określonych w rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wybranych zagadnień z niektórych dziedzin prawa, zobowiązań podatkowych, opłat oraz zobowiązań o charakterze podatkowym są omawiane w formie licznych pytań testowych podobnych do pytań egzaminacyjnych.
Ponadto z rachunkowości i podatków rozwiązywane są (…)

Zobacz czy kurs Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – przygotowanie do egzaminu państwowego jest wciąż aktualny…