Szkolenie – Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń

Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)

 

Cel szkolenia:

– przygotowanie do kompleksowych, samodzielnych działań, mających na celu wystawienie deklaracji zgodności,
– uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
– uporządkowanie działań niezbędnych do stworzenia dokumentacji dla oznaczenia CE,
– pr(…)

Zobacz czy kurs Szkolenie – Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń jest wciąż aktualny…