Szkoła Negocjatorów

Szkoła Negocjatorów.
Trzy elementy mają kluczowy wpływ na ukształtowanie osobowości i kompetencji profesjonalnego negocjatora – dobry nauczyciel, intensywny trening oraz czas … te elementy proponujemy Państwu w trakcie kursu Szkoła Negocjatorów. W jego ramach ukierunkowani jesteśmy na budowanie postawy negocjacyjnej w duchu win- win oraz odkrycie charyzmy – niezbędnej do spełniania się w tej profesji. Jednocześnie naszym celem jest kształtowanie umiejętności i trwałych nawyków a także odp(…)

Zobacz czy kurs Szkoła Negocjatorów jest wciąż aktualny…