Szkoła Managerów

Szkoła Managerów jest kompleksowym kursem, którego ramy zostały zaprojektowane przy uwzględnieniu założeń opracowanych przez R. Kaplana i D. Nortona w ramach koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników. Bazując na powyższej koncepcji, rozumianej jako spójny system finansowych i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji, oś kursu Szkoły Managerów została zaprojektowana tak, aby przyczynić się do doskonalenia kompetencji zarządczych pozwalających na przełożenie strategii i wi(…)

Zobacz czy kurs Szkoła Managerów jest wciąż aktualny…