Studium Aktorstwa

Nauka w Studium Aktorstwa trwa dwa semestry. Rozpoczyna się w październiku, kończy w czerwcu. Rozpoczęcie nauki poprzedza procedura rekrutacyjna polegająca na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z przesłuchaniem w zakresie recytacji dowolnie wybranego utworu poetyckiego w dniach 1 oraz 2 października. Prezentacja słuchacza nie może przekroczyć 10 minut. O wynikach rekrutacji każdy z kandydatów jest informowany osobiście najpóźniej do 7 października.

Zajęcia odbywają s(…)

Zobacz czy kurs Studium Aktorstwa jest wciąż aktualny…