Studia Podyplomowe MSR/MSSF

Zobacz czy kurs Studia Podyplomowe MSR/MSSF jest wciąż aktualny…

Profil Słuchacza:

Studia adresowane są do profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, , członków zarządu, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych oraz osób aspirujących na powyższe stanowiska.

 

Program szkolenia:


1. Rachunkowość jako fenomen społeczny.

  • Podstawy ładu korporacyjnego

2. Podstawy prawne i założenia koncepcyjne MSR/MSSF

  • Fundacja i Rada Międzynarodowych Standardó(…)

Zobacz czy kurs Studia Podyplomowe MSR/MSSF jest wciąż aktualny…