STRATEGICZNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI I RYZYKIEM W ZAKUPACH

1. WPROWADZENIE DO STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

 • Techniki analizy kosztów
 • Modele kosztowe
 • Insourcing /outsourcing ( analizy „Make Or Buy”)
 • TCO

2. KOSZTY JAKOŚCI

 • SQA ( Supplier Quality Assurance) czyli zapewnienie jakości dostawcy
 • ESI ( Early supplier involvement) i dopuszczenie do produkcji
 • Umowy jakościowe i specyfikacje
 • Kontrola jakości
 • Audyty dostawców
 • Redukcja kosztów braku jakości (CONQ)
 • Doskonalenie produkcji
 • Proces reklamacyjny

3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOSTAWCY

 • Typ rel(…)

Zobacz czy kurs STRATEGICZNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI I RYZYKIEM W ZAKUPACH jest wciąż aktualny…