ROZVIYAK. Profesjonalny Trener Organizacji

Zobacz czy kurs ROZVIYAK. Profesjonalny Trener Organizacji jest wciąż aktualny…

Skrócony opis szkolenia:
Na kurs składa się 5 modułów szkoleniowych obejmujących w sumie 100 godzin szkoleniowych realizowanych w okresie pięciu kolejnych miesięcy (grudzień/styczeń 2012- kwiecień/maj 2013.
Adresaci szkolenia:
Kurs dedykowany jest osobom szkolącym/trenerom biznesu (pracownicy/właściciele z sektora MŚP) realizującym szkolenia w zakresie kompetencji miękkich jak i twardych. Zapraszamy osoby, które posiadają min. 80-godzinne doświadczenie szkoleniowe.
Forma przyjmowania zgłosz(…)

Zobacz czy kurs ROZVIYAK. Profesjonalny Trener Organizacji jest wciąż aktualny…