ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA POIG

 

ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA POIG – certyfikowane warsztaty komputerowe.
WARSZAWA 22-23 sierpnia 2011r.

 GRUPA DOCELOWA

 

Program szkolenia przygotowany jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach PO IG, prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozli(…)

Zobacz czy kurs ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA POIG jest wciąż aktualny…