Prawo zamówień publicznych – zamówienia sektorowe w praktyce – 2-dniowe warsztaty.

Zobacz czy kurs Prawo zamówień publicznych – zamówienia sektorowe w praktyce – 2-dniowe warsztaty. jest wciąż aktualny…

Prawo zamówień publicznych – zamówienia sektorowe w praktyce – 2-dniowe warsztaty.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zak(…)

Zobacz czy kurs Prawo zamówień publicznych – zamówienia sektorowe w praktyce – 2-dniowe warsztaty. jest wciąż aktualny…