Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udz

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

29-30 marca 2012r. Warszawa


Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Urzędów Pracy, którzy podczas wykonywania codziennych obowiązków zobowiązani są do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Zajęcia mają charakter zajęć praktycznych opartych na rzeczywistych p(…)

Zobacz czy kurs Prawo Zamówień Publicznych w praktyce Urzędów Pracy – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udz jest wciąż aktualny…