PRAWIDŁOWE ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW POKL I POIG. WARSZAWA

Tytuł:
PRAWIDŁOWE ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW POKL I POIG.
Koszt:
590 zł netto
Kiedy:
                   16/06/2011
                  30/06/2011
Gdzie:
Warszawa

 

GRUPA DOCELOWA
 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do realizacji projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), członków zespołów projektowych a także pracowników przedsiębiorstw i instytucji, (…)

PRAWIDŁOWE ROZLICZANIE I KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH PROGRAMÓW POKL I POIG. WARSZAWA