Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień public

Zobacz czy kurs Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień public jest wciąż aktualny…

Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Grupa docelowa:
  • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
  • przedstawiciele jednos(…)

Zobacz czy kurs Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień public jest wciąż aktualny…