Kurs Pedagogiczny

Zobacz czy kurs Kurs Pedagogiczny jest wciąż aktualny…

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań dydaktycznych
i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki. Kurs obejmuje zagadnienia związane z psychologią, pedagogiką oraz aspekty prawne w nauczaniu. Nabyte umiejętności pozwolą na skuteczną organizację i realizacją procesu kształcenia w zakładzie pracy.

Program:
1. PODSTAWY DYDAKTYKI ZAWODOWEJ I METODYKI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 37h
2. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI 13h
3. ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII I PSYC(…)

Zobacz czy kurs Kurs Pedagogiczny jest wciąż aktualny…