Kurs intensywny START

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych i trwa 4 tygodnie. Zajęcia się odbywają 3 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. 

Kurs jest ukierunkowany na równoległy rozwój wszystkich umiejętności zintegrowanych, tj. mówienia, rozumienia, czytania, pisania.

Kurs intensywny zawiera blok gramatyczny, podczas którego Uczestnicy kursu START powtarzają gramatykę, omawiają trudności gramatyczne, tzw. patterny.

Podczas lekcji realizowany jest materiał oparty na sprawdzonych podręcznikach oraz źródłach autent(…)

Zobacz czy kurs Kurs intensywny START jest wciąż aktualny…