Flash – kurs intensywny

Zajęcia przez 5 dni – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, łącznie 30 godzin zegarowych.

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

  • sprawnie używać narzędzi do tworzenia grafiki i animowania jej
  • tworzenia, animowania przycisków, przypisywania im akcji
  • pracy z tekstem statycznym, dynamicznym i edytowanym przez użytkownika
  • pracy z ActionScript
  • zasad sterowania klipami filmowymi i publikowania ich w sieci w zależności od przeznaczenia
  • tworzyć interaktywne elementy strony www: menu roz(…)

Flash – kurs intensywny