Doradca rynku nieruchomości

Doradca majątkowy to kreowanie nowego zawodu, doradcy z dziedziny rynku nieruchomości, profesjonalisty działającego w realiach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej. Kurs ma przygotować specjalistę posiadającego aktualną wiedzę umiejętności dla potrzeb rozszerzenia działalności związanej z rynkiem nieruchomości, który zaspokoi potrzeby klientów w rozwijającej się w Polsce sferze usług, a zwłaszcza w inwestowaniu w nieruchomości.

Kurs prowadzony pod kierunkiem i opieką prof .zw. dr hab. Ewy (…)

Doradca rynku nieruchomości