Barman-Mixer

Zobacz czy kurs Barman-Mixer jest wciąż aktualny…

KURS BARMAN-MIXER – I stopnia organizowany jest przez WSTiH we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Barmanów i skierowany jest zarówno do studentów i absolwentów szkół hotelarsko-gastronomicznych, jak również do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe (wymagane wykształcenie średnie).

Zajęcia prowadzone są w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, w specjalnie przygotowanej do tego celu pracowni gastronomicznej i organizowane są w formie sześciu dwudniowych zjazdów.
G(…)

Zobacz czy kurs Barman-Mixer jest wciąż aktualny…