AUTOPREZENTACJA W STARANIACH O PRACĘ

Zobacz czy kurs AUTOPREZENTACJA W STARANIACH O PRACĘ jest wciąż aktualny…

CZĘŚĆ 1 – O sztuce skutecznego prezentowania siebie.

 

  • Słowo wstępne na temat zarządzania wizerunkiem osoby i związku z komunikacją.
  • Kto komunikuje? Czyli „ja” w wizerunku.
  • Czego oczekuje słuchacz wystąpienia?
  • Co komunikuję? Czyli podstawy mowy werbalnej.
  • Cztery style językowe w skutecznej komunikacji.
  • Jak komunikuję? Zastosowanie mowy niewerbalnej.
  • Cztery style gestykulacji.
  • Jak przygotować swoje wystąpienie?

 

CZĘŚĆ 2 – Przygotuj się do starań o pracę!

 

  • Rekrutacja od kuchni
  • Czego ocze(…)

Zobacz czy kurs AUTOPREZENTACJA W STARANIACH O PRACĘ jest wciąż aktualny…