Auditor wewnętrzny systemu ISO

Zobacz czy kurs Auditor wewnętrzny systemu ISO jest wciąż aktualny…

UWAGA!!! DRUGA OSOBA Z FIRMY GRATIS!!! PROMOCJA WAŻNA TYLKO DO KOŃCA ROKU 2012!!!

Metodyka szkolenia
Zajęcia będą prowadzone w różnych formach, m.in. w postaci sesji szkoleniowych, wykładów, praktycznych zajęć warsztatowych, dyskusji, pracy w zespołach, badań studium przypadku.
Omawiana tematyka będzie utrwalana podczas ćwiczeń pozwalających wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę.
Słuchacze otrzymają na własność materiały szkoleniowe związane z przerabianymi tematami, autorskie opracowania, kon(…)

Zobacz czy kurs Auditor wewnętrzny systemu ISO jest wciąż aktualny…