Akademia usługowe prowadzenie ksiąg (136h)kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendow

Terminy szczegółowe
    
    
Sesja I,  15 – 16 października 2011 r.
Sesja II, 29 – 30 października 2011 r.
Sesja III, 12 – 13 listopada 2011 r.
Sesja IV, 26 – 27 listopada 2011 r.
Sesja V, 3 – 4 grudnia 2011 r.
Sesja VI, 10 – 11 grudnia 2011 r.
Sesja VII, 14 – 15 stycznia 2012 r.
Sesja VIII, 21 stycznia 2012 r.

        
Prowadzący
        
Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, pra(…)

Akademia usługowe prowadzenie ksiąg (136h)kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendow