Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowychkurs popołu

Terminy szczegółowe
    
Wrzesień: 13, 15, 20, 22, 27, 29
Październik: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Listopad: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Grudzień: 1, 6, 8, 13, 15, 20
    
        
    
Prowadzący
    
    
Elżbieta Kida – praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Kursy oraz szkolenia prowadzone przez panią Kidę ze względu na swój praktyczny charakter, jak również bardz(…)

Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowychkurs popołu