Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weeke

Terminy szczegółowe
    
Warszawa:
Sesja I, 8 – 9 października 2011 r.
Sesja II, 22 – 23 października 2011 r.
Sesja III, 5 – 6 listopada 2011 r.
Sesja IV, 19 – 20 listopada 2011 r.
Sesja V, 3 – 4 grudnia 2011 r.
Sesja VI, 17 – 18 grudnia 2011 r.

Poznań, Katowice:
Sesja I, 22 – 23 października 2011 r.
Sesja II, 5 – 6 listopada 2011 r.
Sesja III, 19 – 20 listopada 2011 r.
Sesja IV, 3 – 4 grudnia 2011 r.
Sesja V, 10 – 11 grudnia 2011 r.
Sesja VI, 17 – 18 grudnia 2011 r.

Wrocław, Gdańsk:
Sesja I, 29 – 30 paździ(…)

Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weeke