Zostań Specjalistą ds. kadr i płac!

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu prowadzi nabór do rocznej szkoły policealnej w zawodzie Specjalista ds. KADR i PŁAC

Słuchacze kierunku uzyskają kompetentną wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podstawy psychologii, prawa podatkowego, rachunkowości, w tym księgowości uproszczonej. Opanują podstawy techniki biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania programu EXCEL. Poznają techniki negocjacji niezbędne w pracy pionów personalnych. Zdobędą doskonałe umie(…)

Zobacz czy kurs Zostań Specjalistą ds. kadr i płac! jest wciąż aktualny…