Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (8h)

Zobacz czy kurs Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (8h) jest wciąż aktualny…

Osoby niepełnosprawne są marginalizowane na rynku pracy. To powoduje ogromne trudności w znalezieniu przez nich zatrudnienia. Na szkoleniu zostaną przedstawione Państwu obowiązujące przepisy stosowane przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przeanalizowana zostanie procedura jak można pozyskać środki na dofinansowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, tak by przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych niosło ze sobą obustronne korzyści.

Zobacz czy kurs Zatrudnianie osób niepełnosprawnych (8h) jest wciąż aktualny…