Zastosowanie metody multiplex PCR i DPO-PCR w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej

Celem szkolenia i warsztatów jest zapoznanie uczestników z techniką multiplex i DPO-PCR w kierunku jej wykorzystania w rutynowej diagnostyce chorób infekcyjnych.
Kurs umożliwia praktyczne opanowanie:
– różnych metod izolacji genomowego RNA/DNA,
– przygotowanie reakcji multiplex lub DPO-PCR (identyfikacja infekcji wirusowych, oraz zakażeń bakteryjnych i grzybiczych),
– zapoznanie z procesem projektowanie starterów do multiplex lub DPO-PCR. Optymalizacji testu.
– analiza wyników reakcji oraz p(…)

Zobacz czy kurs Zastosowanie metody multiplex PCR i DPO-PCR w diagnostyce medycznej i mikrobiologicznej jest wciąż aktualny…