Zarządzanie ryzykiem

Zobacz czy kurs Zarządzanie ryzykiem jest wciąż aktualny…

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w projekcie
2. Miejsce zarządzania ryzykiem w projekcie
3. Obszary zarządzania ryzykiem
4. Kategorie i płaszczyzny ryzyka
5. Zagrożenia, okoliczności, strata, prawdopodobieństwo, ryzyko
6. Plan zarządzania ryzykiem – całościowy dokument
7. Identyfikacja ryzyka
8. Wejścia do procesu identyfikacji
9. Metody identyfikacji zagrożeń
10. Tworzenie listy zagrożeń
11. Analiza jakościowa ryzyka
12. Wejścia do analizy jakościowej
13. Skalowan(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie ryzykiem jest wciąż aktualny…