ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W UJĘCIU POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH

Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób pracujących w administracji samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz przedsiębiorców, którzy mają zamiar pozyskiwać środki na realizację projektów miękkich i infrastrukturalnych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej instytucji i procedur unijnych, a także teorii i praktyki w zakresie prawa zamówień publicznych.

Szczególny nacisk położony został na praktyczne warsztaty, które mają na ce(…)

Zobacz czy kurs ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W UJĘCIU POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH jest wciąż aktualny…