Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.

Zobacz czy kurs Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM. jest wciąż aktualny…

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.


Miejsce Data rozpoczęcia Data zakończenia Liczba dni Liczba godzin
Poznań 2012-10-18 2012-10-19 2 16
Warszawa 2012-10-25 2012-10-26 2 16
Kraków 2012-11-22 2012-11-23 2 16
Warszawa 2012-12-03 2012-12-04 2 16


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA   

 

Grupa docelowa:
Program szkolenia jest przeznaczony dla wszystkich osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM. jest wciąż aktualny…

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA   


Termin szkolenia

27-28 lutego 2012r.    Warszawa
23-24 kwietnia 2012r.  Kraków
25-26 czerwca 2012r.   Poznzń

Grupa docelowa:
Program szkolenia jest przeznaczony dla wszystkich osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami warsztatów są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM. jest wciąż aktualny…

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
Termin Szkolenia
08-09 grudnia 2011r. Warszawa

Grupa docelowa:

Program szkolenia jest przeznaczony dla wszystkich osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami warsztatów są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.


Cel szkolenia:

 

Zarządzanie cyklem życia projektu(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM. jest wciąż aktualny…

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.

Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM.

 


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA   


Termin szkolenia
Od 2011-12-08 do 2011-12-09

Miejsce szkolenia:
Warszawa
 
Grupa docelowa:
Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.
 
Cel szkolenia:
Zarządzanie proje(…)

Zobacz czy kurs Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Project Cycle Management – PCM. jest wciąż aktualny…