Zamówienia publiczne w projektach unijnych – warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne w projektach unijnych – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

13.02.2012 – 14.02.2012  Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez uczestników umie(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne w projektach unijnych – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…