Zamówienia publiczne w projektach unijnych – warsztaty praktyczne. Zamówienia publiczne w projektach


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez uczestników umiejętności stosowania przepisów dotyczących Prawa Zamówień Publicznych podczas realizacji projektów unijnych. Projekt ma (…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne w projektach unijnych – warsztaty praktyczne. Zamówienia publiczne w projektach jest wciąż aktualny…