Zamówienia publiczne sektorowe – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne sektorowe – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne sektorowe – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Grupa docelowa:
Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek tzw. sektorówki, tj. przedsiębiorstw których działalność dotyczy:  
1) poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych; 
2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym; 
3) (…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne sektorowe – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…