Zamówienia publiczne na roboty i usługi budowlane – warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne na roboty i usługi budowlane – warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

23.05.2012 – 24.05.2012 Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez uczestnikó(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne na roboty i usługi budowlane – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…