Zamówienia publiczne IT (usługi i dostawy informatyczne) w odniesieniu do najnowszych zaleceń UZP –

Zamówienia publiczne IT (usługi i dostawy informatyczne) w odniesieniu do najnowszych zaleceń UZP – warsztaty praktyczne dla Zamawiających


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

26.03.2012r. Warszawa

31.05.2012r. Poznań


Grupa docelowa:
  • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
  • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne IT (usługi i dostawy informatyczne) w odniesieniu do najnowszych zaleceń UZP – jest wciąż aktualny…