Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

27.03.2012r. Poznań

25.05.2012r. Warszawa


Grupa docelowa:

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla pracowników urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, szkół, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracowników firm, które są wykonawcami  zamówień publicznych(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani


Termin Szkolenia

21.10.2011r.  Warszawa

12.12.2011r.  Poznań


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizowanie zamówień w jednostkach samorządowych oraz budżetowych, uczelniach, szpitalach, jednostkach zaopatrzenia. A także do pracowników firm będących wykonawcami

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne strony zastosowania zasady celoweg(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani

Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

 

 

Grupa docelowa:

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:

Szczegółowe przedstawianie zasad udzielania zamówień do wartości 14 tys. euro w kontekście zasad celowe(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne do wartości 14 tys. euro w kontekście zasady celowego i oszczędnego wydatkowani jest wciąż aktualny…