Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

 

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Grupa docelowa:
Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu zamówień publ(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

 

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Termin szkolenia
Od 2012-05-31 do 2012-06-01

 

Miejsce szkolenia:
Szczecin

 

Grupa docelowa:
Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest (…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


 

zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wszystkich szkoleń otwartych w zakresie zamówień publicznych: HARMONOGRAM


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

31.05.2012 – 01.06.2012  Szczecin


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imi(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

09-10 lutego 2012r. Rzeszów

 


Grupa docelowa:
Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regulacjami (…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

09-10 lutego 2012r. Rzeszów


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim uzyskanie przez ucze(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


 

Termin szkolenia
Od 2011-12-19 do 2011-12-20

 

Miejsce szkolenia:
Rzeszów

 

 
Grupa docelowa:
Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, pracownicy firm, które są wykonawcami zamówień publicznych, szpitale, uczelnie.

 

 
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z regul(…)

Zobacz czy kurs Zamówienia publiczne dla Wykonawców i Zamawiających – 2-dniowe warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…