Wystąpienia publiczne – warsztaty

Zamierzone efekty szkolenia:

  • Poznanie dokonań wybitnych mówców.
  • Przyswojenie zasad wystąpień publicznych.
  • Zmierzenie się z koniecznością wystąpień przed grupa – planowe i spontaniczne.
  • Weryfikacja własnych dyspozycji, wad i zalet do wystąpień publicznych – samoświadomość siebie jako mówcy.
  • Poddanie się w warunkach warsztatowych ocenom własnej grupy i prowadzących – świadomość różnorodności ocen.
  • Świadomość własnych reakcji psychosomatycznych i możliwości ich przezwyciężenia w trakcie włas(…)

Zobacz czy kurs Wystąpienia publiczne – warsztaty jest wciąż aktualny…