wychowawca wypoczynku – kurs

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Kurs organizowany jest za zgodą Małopolskiego Kuratorium Oświaty – nr zgody NP.KK.561/4/11

Cel kursu:
Przygotowanie kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej do pełnienia powyższej funkcji.

Wymagania:
– ukończone 18 lat życia
– minimum średnie wykształcenie
– odpowiednie warunku zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
– predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnik otrzymu(…)

wychowawca wypoczynku – kurs