Wychowanie do życia w rodzinie

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w nauczaniu szkolnym.

Specyfika przedmiotu zakłada korelacje treści z różnych dyscyplin wiedzy:

antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego kurs pozwala na zdobycie umiejętności metodycznych , m.in. prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi. Tak szeroka tematyka i zakres uzasadnia proponowaną  (ok. 2(…)

Zobacz czy kurs Wychowanie do życia w rodzinie jest wciąż aktualny…

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie:

 

REKRUTACJA TRWA!!!

ZAPRASZAMY!!!

 

Uczestnicy 

Kurs dla nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, wyższe zawodowe i mają przygotowanie pedagogiczne.

 

Uzyskane kwalifikacje 

Kurs kwalifikacyjny daje uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w nauczaniu szkolnym.

Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sp(…)

Wychowanie do życia w rodzinie