Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów (ang. Design of Experiments DoE)

Wiedza jest kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie. Tylko dzięki niej możemy być innowacyjni, konkurencyjni i osiągać zamierzone cele biznesowe. Zdobywanie wiedzy może być procesem skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. Może, ale nie musi. Aby odnieść sukces należy nauczyć się, w jaki sposób potrzebną wiedzę zdobywać. Umiejętność uczenia się jest podstawą usprawniania już istniejących procesów i produktów, jak również projektowania nowych, doskonalszych, spełniających stawiane wymagani(…)

Zobacz czy kurs Wprowadzenie do Planowania Eksperymentów (ang. Design of Experiments DoE) jest wciąż aktualny…