Warsztat umiejętności społecznych

Warsztat pozwoli na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:
• skutecznej komunikacji interpersonalnej,
• rozwiązywania konfliktów,
• skutecznych negocjacji,
• treningu asertywności.

Warsztat skierowany jest do osób:
• pracujących w zróżnicowanym środowisku,
• utrzymujących bezpośredni kontakt z klientami,
• negocjujących umowy i warunki współpracy.

Zasady przyjęć: 
O przyjęcie na warsztat, może ubiegać się każdy, kto nie uczestniczył wcześniej w studiach podyplomowych, kursach(…)

Zobacz czy kurs Warsztat umiejętności społecznych jest wciąż aktualny…