Wakacyjny kurs języka migowegonad morzem

Zobacz czy kurs Wakacyjny kurs języka migowegonad morzem jest wciąż aktualny…

Cel szkolenia:

  • Poznanie podstaw języka migowego oraz poznanie specyfiki środowiska osób z wadą słuchu
  • Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem migowym
  • Opanowanie podstawowych znaków Systemu Językowo Migowego oraz Polskiego Języka Migowego

 Kurs kończy się egzaminem, po pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Polski Związek Głuchych.

Kursy języka migowego przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i s(…)

Zobacz czy kurs Wakacyjny kurs języka migowegonad morzem jest wciąż aktualny…